Nincs megjeleníthető tartalom

Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT)

A TSMT egy a mozgató és érzékelő rendszer összehangolásával történő fejlesztés 3 hónapostól 12 éves korú gyermekek számára. Megkezdését minden esetben vizsgálat előzi meg. A módszer alkalmazása során több, mint 1000 aktív és passzív mozgásos feladatból választják ki a fejlesztési céloknak leginkább megfelelőt. A mozgások rendszeres és többszöri átéletésének célja az eltérően fejlődő idegrendszeri struktúrák érésének beindítása, működésük optimalizálása. A terápia során az esetlegesen még aktív csecsemőkori reflexek leépítése, az izomtónus normalizálása, a különböző érzékelési csatornák ingerlése, és általuk az idegrendszer stimulálása történik, mely pozitív hatással van a figyelemre, emlékezetre, a mozgáskoordinációra, a szabályozási folyamatokra, általuk a mozgás pontosabb, a gondolkodási folyamatok összetettebbek, a viselkedés szervezettebb lesz. A fejlődési szinttől függően Fülöpné Süli Olga alkalmazza egyéni - intenzív - és csoportos formában is. Az egyéni TSMT terápia a szülő bevonásával történik; a gyermekkel otthon elvégzendő feladatsor készül.

A csoportos foglalkozások 45/60/90 perces azonos tudásszintű 4-6 fős csoportokban zajlanak változatos eszközpark felhasználásával. A mozgásfejlődéssel szoros összefüggésben fejlődnek az egyéb képességek (ha kimarad a gurulás, a kúszás vagy a mászás, vagy esetleg a sorrendek felcserélődnek, annak a későbbiekben – óvodás illetve iskolás korban – lehetnek következményei, pl. megkésett beszédfejlődés, logopédiai problémák, mozgáskoordinációs nehézségek, különböző mértékű magatartási és/vagy tanulási probléma, diszlexia, diszgráfia, figyelemzavar, hiperaktivitás vagy szociális zavarok, szorongás).

A TSMT szenzomotoros fejlesztés Székesfehérváron a Zöld Alma Fejlesztő Központban Fülöpné Süli Olgánál, óvodára, iskolára készülő, esetleges lemaradásokkal küzdő gyermekek számára elérhető. A torna által rendeződhet figyelmük, egyensúlyuk, nagymozgásuk, kézügyességük, emlékezetük, beszédértésük, szókincsük, önbizalmuk, és a magatartásproblémáik is, serkenthető az idegrendszer, az értelmi és szociális funkciók érése. A módszer kiválóan alkalmazható a koraszülött, megkésett beszédfejlődésű, megkésett mozgásfejlődésű, spektrumzavaros, magatartás problémás, hiperaktív, figyelemzavaros, értelmileg érintett gyerekeknél.