Nincs megjeleníthető tartalom

Logopédiai vizsgálatok 

1.      Beszéd- és nyelvi fejlettség vizsgálata

  • SZÓL-e? szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz
  • PPL – Nyelvfejlődési szűrővizsgálat
  • LAPP – Aktív szókincsvizsgálat
  • Peabody - Passzív szókincsvizsgálat
  • Csányi Yvonne – Grammatikai teszt

2.      Beszédészlelés, -megértés vizsgálata

  • GMP – Beszédpercepciós diagnosztika
  • TROG-H – Nyelvtani szerkezetek megértése teszt
  • TOKEN – Beszédmegértési teszt

3.      Nyelvlökéses nyelés vizsgálata

4.      Diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata

5.      Megkésett beszédfejlődés vizsgálata