Nincs megjeleníthető tartalom

Logopédia

A logopédia meghatározása

A logopédia a beszédzavarok kutatásával, megelőzésével, diagnosztikájával, korrekciójával foglalkozó komplex tudomány. Az általános gyógypedagógia speciális ága.

Célja
A beszédhibák megelőzésével, továbbá a már kialakult beszédhibák és azok következményeként fellépett másodlagos elváltozások korrekciójával az ép beszéd kialakítása.                                                              

A  logopédiai terápia biztosítja a beszédhibás egyén személyiségének töretlen fejlődését, célkitűzéseinek megvalósulását, az optimális szocializációt.
Leghatékonyabb formája a megelőzés: a szülők, nevelők felvilágosítása, a veszélyeztetettek korai kiszűrése; előzetes fejlesztéssel az esetleges halmozódó beszédhibák megjelenésének kivédése.
A kezelés kiinduló pontja a vizsgálat.
A terápia a szakemberek összehangolt munkáját igényli. A beszédhiba javítás sikeressége érdekében elengedhetetlen a változatos módszerek és eszközök alkalmazása.

Az utógondozás lehetővé teszi, hogy a terápia befejezése után is figyelemmel kísérhessük a gyermek beszédállapotát.

 • Megkésett beszédfejlődés: 3 éves kortól

A gyermek beszédfejlődésének zavara, az egyes fázisok lassabban zajlanak le, a következők későbbre csúsznak.

 • Pöszeségterápia: 5 éves kortól

Pöszeség minden kisgyermeknél előfordulhat, ún. élettani jelenség. Akkor beszélünk kóros pöszeségről, ha a gyermek a középső csoport végén, illetve a nagycsoportban (4,5-5 éves kor után) is helytelenül képez hangokat, vagyis kihagy, felcserél, torzít bizonyos hangokat. A javításra az iskolába lépés előtt sort kell keríteni, mert a beszédben meglévő hibák az olvasásban és írásban is megjelenhetnek, valamint a tiszta beszéd segítheti az új közösségbe való könnyebb beilleszkedést is.


Szeretettel várjuk Önt és gyermekét fejlesztő központunkban, ha a következő problémák valamelyikére keresnek megoldást:                                              

 • a gyermek nem tud ejteni bizonyos hangokat pl. R hangot

 • a gyermek a beszédében nem használ bizonyos hangokat

 • a gyermek a beszédében felcseréli a hangokat, pl. S hang helyett Sz hangot ejt (sóska helyett szószka)

 • a gyermek beszéde elkent, nehezen érthető, torz, pösze

 • a gyermeknek hallásproblémái vannak, ezért a beszéde is nehezen érthető, pösze

 • ha szeretne megbizonyosodni róla, hogy minden rendben van-e a gyermek beszédében

 • Diszfóniaterápia: 6 éves kortól

 • A diszfónia hangképzési zavar, a gége és a hangszalagok működésének normáltól való eltérése miatt alakul ki. A diszfóniában szenvedők organikus, funkcionális vagy pszichés okokból nem képesek a helyes hangadásra, így hangképzésük feszített, préselt, rekedt, vagy levegős lesz, beszűkül a hangterjedelem, „fénytelenné”, kevésbé terhelhetővé válik a hang. A komplex logopédiai terápián a páciens elsajátíthatja a helyes testtartást,légzést, zöngeképzést, hangerőfokozást és halkítást. Szükség van a terápia megkezdése előtt egy foniáter szakorvos vagy fül-orr-gégész által végzett vizsgálatra. Amennyiben a páciens erre nyitott, ÉFT (érzelmi felszabadulás technika) kiegészítő kezelésként igénybe vehető pszichés okokra visszavezethető diszfóniánál a blokkok oldására.

 • Nyelvlökéses nyelés terápiája: 6 éves kortól

A fogszabályozást kiegészítő komplex kezelés, amely javítja a fogszabályozás hatékonyságát és az elért eredmény tartósságát. Komplex, egész testre kiható módszer, melynek „mellékterméke” a helyes légzés, testtartás, artikuláció elsajátítása, a figyelem és koncentráció javulása. Szükség és kérés esetén (ujjszopás) kiegészíthető ÉFT (érzelmi felszabadulás technika) kezeléssel.

A nyelvlökéses nyelés következményei:

 • Kusza, szabálytalanul álló fogak, harapási rendellenességek.

 • Aránytalan a felső és az alsó állkapocs egymáshoz való viszonya pl.: kisebb-nagyobb, szélesebb-keskenyebb, előrébb-hátrább.

 • Gyakran nyitott a szájtartás, nyugalmi állapotban is, társulva szájlégzéssel, szájszárazsággal.

 • Elnyúlt arc.

 • Gyakran lassúbb evés, illetve rágás közben sok felesleges túlmozgás látható az ajkak körül pl.: az egyén beszívogatja, beharapdálja az ajkát vagy nehezen iszik pohárból, üvegből.

 • Beszéd közben bizonyos hangoknál a fogak közé vagy a fogakra csúszik a nyelv. Emiatt a t, d, n, l, sz, z, c, s, zs, cs, ty, gy, ny, j, r és akár a magánhangzók képzése is torzulhat.

 • Fejfájás, migrén (az eltorzult koponyacsontok nyomhatják az idegeket).

 • Reflux: helytelen nyelés miatt sok levegőt nyel a kliens.

 • Korai fogvesztés (a nyelv kilökdösi a fogakat).

 • Ínygyulladás: a meglazult fogak alá könnyen bejutnak a kórokozók.

 • A fogszabályozás hatására nem vagy csak nehezen alakul a fogazat (főként a végső stádiumban vehető észre, az elején kevésbé)!

 • A már szabályozott fogazat visszarendeződik a szabályozás előtti állapotba!

 • Diszlexiaterápia: 6 éves kortól

 • A fejlesztést a legjobb öt-hat éves korban, még az iskola megkezdése előtt elkezdeni, de még felnőttkorban is jelentős eredményeket lehet elérni. A fejlesztés kiterjed az ismeretszerzés fontos eszközeire, vagyis a figyelemre, az észlelésre, az intermodális (észlelési csatornák közötti) kódolásra, az emlékezetre, a szerialitásra (sorrendiségre), valamint a téri orientációra (tájékozódásra).

 • A megelőző és fejlesztő módszert Meixner Ildikó dolgozta ki. A módszer lényege, hogy a hiányok pótlása és az olvasástanulás nem különül el a beszédfejlesztéstől. Ez segít a betűk és a hangok összekapcsolásában. Az olvasástanítás analizáló-szintetizáló, vagyis elemző-összetevő. Nem szóképeket tanít, ahogy azt néhány olvasástanítási módszer angolszász minta alapján teszi. A könnyen összetéveszthető betűket nagy időkülönbséggel tanítja. Fontos a ritmusérzék, a térbeli tájékozódás és a nyelvi készségek fejlesztése is.

 • Beszédtechnika: 12 éves kortól, felnőtteknek is

 

4-6 alkalmas kis csoportos alapozó hangképzési, beszédtechnikai program azoknak, akik a „hangjukkal dolgoznak”. Megtanulható a helyes a testtartás, légzés, hangképzés, hangerőváltoztatás, hogy a hang terhelhetőbb, jobban hangzó legyen. A program végeztével további kezelések lehetségesek. Javasolt tanároknak, énekeseknek, telefonos ügyintézőknek, előadóknak stb.         

Logopédia Székesfehérváron minden korosztálynak. Forduljon bizalommal logopédus szakemberünkhöz!