Nincs megjeleníthető tartalom

Olvasásfejlesztő füzetek

Kedves Szülők, kedves Tanárok!

Talán emlékeznek még arra az érzésre, amikor életükben először sikerült elolvasniuk egy szót, leírniuk azt, amit gondoltak. Amikor gyermekük, unokájuk először felkiáltott:

OLVASOK, ÍROK!

és önkéntelenül is kihúzta magát, mert érezte, hogy mostantól kezdve megváltozott valami; már nem kis óvodás, előtte a csodálatos, varázslatos világ, amelynek megismeréséhez kitárult a kapu. Hogy a kapun belépve útja egyenesen vezet-e, vagy buktatókkal lesz teli, azt nem lehet még tudni. De ha érzi, hogy mellette állnak, és segítő kezüket bármikor megfoghatja, a nehézségek nem fogják tekintetéből elűzni azt az első rácsodálkozást, ami nélkül a tanulás – a tudáshoz vezető út – nyomasztó teher.

A mi dolgunk, hogy ezt a nyitottságot, érdeklődést megőrizzük, még akkor is, ha olykor-olykor akadályok torlaszolják el ezt az utat. Ezek legyőzéséhez kívánunk segítséget adni a gyermekeknek, szülőknek, tanítóknak, tanároknak, fejlesztőpedagógusoknak, gyógypedagógusoknak/logopédusoknak.

Feladatgyűjteményünket diszlexiás, diszgráfiás (olvasás- és írástanulási gyengeség), részképesség-gyengeséget mutató gyermekeknek nyolcéves kortól ajánljuk, de jól használhatók a tanórai munka változatosabbá tételéhez, sőt - reményeink szerint - pusztán „szórakozásból", a szabadidő hasznos eltöltésére.

Az anyagot a gyakorlatban, a logopédiai foglalkozásokon kipróbáltuk; tapasztalataink szerint növeli az olvasás-írás reedukáció hatékonyságát, és ami a legfontosabb: játékossága miatt szinte észrevétlenül sajátíttatja el a gyermekekkel az alapvető készségeket, megszerettetve velük az olvasást, a nyelvi játékokat.

A gyakorlóanyagot a magyar nyelv hangjainak/betűinek, illetve az előforduló betűcseréknek megfelelően adjuk közre hét füzetben. Így lehetővé válik, hogy a gyermek egyéni tévesztéseinek figyelembevételével állítsuk össze a fejlesztési tervet, csoportban pedig biztosítható a differenciált foglalkozás. A konkrét betűcserék terápiáján túl (illetve után) a többi betű hasonló részképességeket fejlesztő anyaga is felhasználható a biztosabb begyakorláshoz. A feladatok fokozatosan nehezedő sorrendben követik egymást.

Reméljük, hogy sikerül segítenünk abban, hogy az ismeretszerzés játékosabbá váljon, hiszen csak az a tudás kerül maradandóan a birtokunkba, amelyet örömmel sajátítottunk el. Ilyen örömteli órákat, tanórákat kívánnak Önöknek a füzetek használatához
 

Olvasásfejlesztő füzetek

Betűről betűre 1

Olvasásfejlesztő füzetek

Betűről betűre 2

Olvasásfejlesztő füzetek

Betűről betűre 3

Olvasásfejlesztő füzetek

Betűről betűre 4

Olvasásfejlesztő füzetek

Betűről betűre 5

Olvasásfejlesztő füzetek

Betűről betűre 6

Olvasásfejlesztő füzetek

Betűről betűre 7