Nincs megjeleníthető tartalom

Olvasás és írásfejlesztő feladatok

Kedves Szülők, kedves Tanárok!

A Betűről betűre 1-7. olvasásfejlesztő füzetsorozat minden egyes tagját feladatgyűjteményekkel bővítjük, amelyekben az olvasási- írási részképesség fejlesztését szolgáló újabb típusú feladatokat, gyakorlóanyagot közlünk.

Feladatainkat a gyakorlatban legjobban bevált, a gyermekek által legkedveltebb anyagból válogattuk. A feladatgyűjtemények az egyes füzetek anyagára épülnek, felépítésük is hasonló, így nem okoz nehézséget párhuzamos használatuk. A feladatsorok, amelyeket nyolcéves kortól ajánlunk, elsősorban diszlexiás, diszgráfiás (olvasás- és írástanulási gyengeség) részképesség-gyengeséget mutató gyermekek fejlesztésére szolgálnak. Jól használhatók a tanórán egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokhoz, de pusztán szórakozásból, a szabadidő hasznos eltöltésére, netán házi feladatként is kedveltek lehetnek, hiszen reményeink szerint a gyakorlás játékosságát, a sikerélményt nyújtják majd a gyerekeknek. Alkalmazhatjuk a gyermek betűtévesztéseinek megfelelően vagy – diagnosztizált részképesség gyengesége ismeretében – a Sindelar-terápiával párhuzamosan.

Az egyes részképességek fejlesztésére a következő feladatok szolgálnak:

Vizuális alak-háttér tagolás:
Keresd a ... betűt!
Auditív alak-háttér tagolás:
Koppants, ha hallod...!

Vizuális differenciálás:
Szópárok összehasonlítása
Kép-helyes szókép egyeztetés
Lépegetős figyelemfejlesztés

Auditív differenciálás:
Betűpótlás
Minden füzetben minden hangnál/betűnél játszható játék: két vagy három gyerek egyszerre mondjon ki más-más, előre nem megbeszélt szót (a tanulandó hanggal), amit ki kell hallani és megismételni.

Szerialitás:
Rajzos feladatok
Szavak olvasása

Emlékezet:
Lépegetős figyelemfejlesztés

Intermodalitás:
Szavakból mondatalkotás toldalékokkal
Lépegetős figyelemfejlesztés

Reméljük, hogy továbbra is sikerült a feladatokkal az ismeretszerzés, gyakorlás játékosság át megőriznünk, így az örömteli tanításhoz/tanuláshoz hozzájárulnunk.

Olvasás és írásfejlesztő feladatok

Betűről betűre 1

Olvasás és írásfejlesztő feladatok

Betűről betűre 2

Olvasás és írásfejlesztő feladatok

Betűről betűre 4

Olvasás és írásfejlesztő feladatok

Betűről betűre 5

Olvasás és írásfejlesztő feladatok

Betűről betűre 6

Olvasás és írásfejlesztő feladatok

Betűről betűre 7