Nincs megjeleníthető tartalom

Hírek

Megnyitott könyvesboltunk!

Vizsgálatainkhoz, illetve foglalkozásainkhoz kapcsolódó könyvek gyerekeknek, szülőknek és szakembereknek egyaránt.

 

Autizmus könyv a fejlesztő központban

Vizsgálatainkhoz, illetve foglalkozásainkhoz kapcsolódó könyvek gyerekeknek, szülőknek és szakembereknek egyaránt.

A könyvek listája hamarosan megtalálható honlapunkon.

 

GMP-VIZSGÁLAT, BESZÉDÉSZLELÉS ÉS MEGÉRTÉS TERÁPIA

Vizsgáló és terapeuta: Ligetvári Csilla, logopédus

Bejelentkezés: +36/30/161-2761


Beszédértési zavar SzékesfehérvárA gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatai a GMP-diagnosztikával vizsgálhatók. A vizsgálatnak köszönhetően a magyar anyanyelvű gyermekek beszédfeldolgozási folyamata megítélhető, minősíthető és az eredmények alapján a terápia megtervezhető.

Amennyiben a GMP vizsgálat során bebizonyosodik, hogy fennáll a zavar, logopédusunk beszedészlelés és megértés terápiát javasolhat.

 

 

 Mikor gyanakodjak beszédészlelési és beszédmegértési zavarra?
 

 •  ha a gyermek sokszor visszakérdez, 
 •  ha nem érti meg az egyszerű utasításokat, miközben a hallása rendben van. 
 •  ha az óvodai szűrés során megállapították, hogy nehezen megy a hangsorok, szavak, mondatok visszamondása, ismétlése, vagy nem megy a hangok, szavak, egymásutániságának az észlelése. 
 •  ha nem megy a hallás utáni szövegértés, 
 •  ha a tollbamondás nagyon rossz eredményeket mutat, de ha vizuális segítséget kap, pl.: másolni kell, akkor könnyen megy a feladat. 


Mindegyik esetben a gyermek másképp érzékeli, észleli a hangingereket, nehezített a hallott beszéd megértése.

BESZÉDINDÍTÓ CSOPORTOK

Csoportos foglalkozás

1. csoport: 2,5-3 éveseknek
2. csoport: 3-4 éveseknek

Időpontok: 
Péntek 14:00-15:00, illetve 15:00-16:00


Csoport vezetők:
Ligetvári Csilla
Balázs Fruzsina


Bejelentkezés: +36/30/161-2761

Beszédfejlesztés székesfehérvárA gyermekek nevelése a beszéden keresztül történik, ezért jó, ha többet beszél egy gyermek, mivel így jobban megérteti magát a környezetével.

Megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésről akkor beszélünk, ha ép érzékszervek, ép intellektus és megfelelő beszélő környezet ellenére sem indul meg a beszéd 3 éves korig.

Főbb tünetei: az enyhe ragozási hibák, nyelvi fordulatok nehézsége, grafomotorika terén némi gyengeség.

A beszédfejlődés késésének számos oka lehet, többek között: öröklés; szülési sérülés (agyi érintettség, hypotonia); koraszülöttség, súlyos testi gyengeség, agyi érés késése, környezeti hatások.

Mivel ebben az életkorban a beszédfejlődés szorosan összefügghet az idegrendszer éretlenségével, a Zöld Alma Központban a logopédus munkája mellett konduktor segíti a gyermekek felzárkóztatását nagymozgásos feladatok beépítésével.

A terápia során természetesen a gyermek van a középpontban, játékos környezetben, légkörben dolgozunk, és teljes mértékben igazodunk a gyermek életkori sajátosságaihoz, szintjéhez. A terápia során a komplexitás elvét követve a beszéd és nyelv mellett az egyéb területeket is fejlesztjük: mozgást, gondolkodást, figyelmet, emlékezetet, és egyéb készségeket is

A  Hétvezér Általános Iskola 4. osztálya érkezett hozzánk

Autizmus Székesfehérvár

 

A  Hétvezér Általános Iskola 4. osztálya érkezett hozzánk pályaorientációs napra, ahol Prekop Csilla betekintést adott az autizmussal élők mindennapjaiba.

Sok új és érdekes információval gazdagodhattak a gyerekek.

 

 

 

 

 

 

 

ADHD vizsgálat

Bejelentkezés: +36301612761 ️

Mikor jelentkezzek ADHD vizsgálatra?  

Figyelem

 • ha megérti a feladatot, de nem képes végigcsinálni
 • egyszerű hibákat vét
 • nem figyel az iskolai munkájára
 • még ha motivált is, a feladatokat nem fejezi be
 • úgy tűnik, nem figyel, amikor hozzá beszélnek

Koncentráció

 • hárítja a szellemi erőfeszítést igénylő feladatokat
 • a tartós koncentráció nehéz számára, még a játékos helyzetekben is
 • érzékeny a zajra és a változásokra

  Szervezés

 • nehézségei vannak a feladatok szervezésében
 • elfelejti a rutinfeladatokat
 • könnyen elveszít dolgokat

  Hiperaktivitás

 • akkor is muszáj rohannia, amikor az nem helyén való
 • állandóan nyugtalannak tűnik

TSMT módszer (Egyéni vagy csoportos foglalkozás)

TSMT torna SzékesfehérvárHÉTFŐ-KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK

A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) célja az idegrendszer további strukturálása érdekében a nagy- és finommozgások fejlesztése. A foglalkozás felépítése meghatározott rendszer alapján történik. A gyermek számára egyénileg vagy csoport esetén hasonló korosztályú gyermekek részére egységesen építjük fel a feladatsort, amely fokozatosan nehezedik. A feladatok elvégzésével javulnak a gyermek koncentrációs képességei, testképe, térbeli tájékozódása, valamint a figyelem, kreativitás, ritmusérzék fejlődése is megfigyelhető. A mondókákkal, énekekkel kombinált mozgásos feladatok elvégzése során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik

 

Mikor Válasszam a TSMT terápiát?

Ha Önnek 3-12 éves gyermeke:

 • megkésett vagy eltérő fejlődést mutat,
 • súlyos beszédhibás, 
 • mozgásban ügyetlen,
 • hiperaktív, 
 • figyelemzavaros, 
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzd.

TSMT felmérés

 • 5 éves kortól 
 • megmutatja, hogy az elmaradás százalékosan milyen mértékű
 • iskolai beilleszkedést prognosztizálja.
 • 1 óra alatt felvehető.
 • státusz és folyamat diagnosztikára alkalmas.
 • nagyrészt nonverbális, utánzáson alapul a feladatok végrehajtása
 • a felmérés végén a terapeuta javaslatot tesz az egyéni vagy csoportos fejlesztés közötti választásra

ALAPOZÓ TORNA (Csoportos foglalkozás)


KEDD 16:30-17:30
CSÜTÖRTÖK 15:00-16:00

MIKOR JELENTKEZZEK?

Ha 5-7 éves gyermeke:

 • nem szeret mesét hallgatni
 • nem tud megtanulni kétkerekűn biciklizni
 • gyakran kap dührohamot
 • nem szeret színezni, rajzolni
 • csak a saját szabályai szerint szeret játszani
 • kétkezes
 • nem szeret építőkockázni, puzzle-lel játszani
 • fél a labdától
 • ügyetlen a keze, nem tud ollóval vágni, nem tud gyöngyöt fűzni
 • nem tudja jól kifejezni magát
 • nem tud végignézni egy rajzfilmet
 • nem érti az utasításokat
 • mindig főnök akar lenni, ezért nincsenek barátai sem
 • nem tud cipőt kötni
 • nem hajlandó leülni feladatokat csinálni
 • nem hallgatja végig, amit kérnek tőle
 • nem tudja a jobb-bal oldalt megkülönböztetni
 • elfelejti, hogy mit kértek tőle
 • keveset és nyugtalanul alszik
 • dühös, ha a napi rutint valami félbeszakítja
 • nem tud mondókákat mondani
 • nem lehet a kezébe adni egy tányért, vagy egy pohár vizet

Ha 7-12 éves gyermeke:

 • nem bírja végig ülni az órákat
 • otthon csak számítógépezne, tv-t nézne
 • állandóan fáradt
 • nehezen tanul verseket
 • a szünetben folyamatosan szaladgál
 • beleköt a társaiba
 • társasjátékot nem bír végigjátszani
 • gyakran megsérül, rosszul esik
 • rendetlen a füzete, táskája, padja, szobája
 • soha nem fejez be egy feladatot sem
 • jó képességű gyermek, mégsem megy neki a tanulás
 • gyakran félreért dolgokat
 • túl közel hajol az írásnál, olvasásnál
 •  csapatjátékoknál mindig utoljára választják
 •  lassan olvas, a betűket összecseréli
 •  csúnyán ír, nem tud helyesen írni
 •  utcán, boltban nem szépen viselkedik
 •  gyenge a szókincse
 •  kiszámíthatatlan a viselkedése
 •  utcán idegenekkel túlságosan közvetlen
 •  szereti irányítani társait
 •  a hallott történetet nehezen értelmezi
 •  rosszul fogja a ceruzát
 •  gyakran kap dührohamot

Prekop Csilla a Zöld Alma Diagnosztikai és Fejlesztő Központ szakmai vezetője

Ismerjék meg a Zöld Alma Diagnosztikai és Fejlesztő Központ szakmai vezetőjét, Prekop Csillát, aki oligofrénpedagógiai, pszichopedagógiai szakos gyógypedagógusként közel 30 éve segíti a gyermekek és a családok életét, különös tekintettel az autizmussal élőkét.

 

Központunkban az alábbi területeken nyújt segítő szolgáltatásokat a nehézségekkel küzdő gyerekek, serdülők, fiatalok és felnőttek valamint hozzátartozóik számára:
- kommunikáció,
- társas együttműködés,
- napi tevékenységek megszervezése,
- figyelemösszpontosítás
- önszabályozás képességeinek problémái.

Szakorvosi, pszichológiai és gyógypedagógiai vizsgálatokkal, tanácsadással, valamint terápiás lehetőségekkel állunk rendelkezésükre.

Munkatársaink az érintett személyek és családtagjaik egyéni igényeinek figyelembe vételével arra törekszenek, hogy minél változatosabb lehetőséget biztosítsanak az érdeklődőknek.

Bejelentkezés: +36 30 161 2761
8000, Székesfehérvár, Nagy László u. 1.

Megnyitottunk!

 Zöld Alma Diagnosztikai és Fejlesztő Központ

 2018 októberében Székesfehérváron, a VIDEOTON Oktatási Központ közelében, a Katona József utca 26. szám alatt, a Mentaház Magánorvosi Központ közreműködésével megnyitotta kapuit a Zöld alma Diagnosztikai és Fejlesztő Központ. Intézményünkben a csecsemőkortól felnőtt korig várjuk a gyermekeket és fiatalokat komplex képességfejlesztésre egyéni, vagy csoportos foglalkozások keretében. 

Központunk széleskörű szolgáltatás palettáját az teszi egyedülállóvá, hogy a Mentaház Magánorvosi Központ és a Mentaház Plusz Terápia Központ több, mint 40 kórházi háttérrel rendelkező, szakmájukon belül elismert orvosa és egészségügyi szakembere biztosítja az intézményi és szakértői hátteret a foglalkozásokon résztvevő gyermekek számára. Ez biztosítja a szülők számára a rendkívül magas szintű komplex vizsgálatok és az egyénre szabott fejlesztések lehetőségét, így egy helyen gyűjthetik be a szükséges gyakorlati tudást gyermekük egészséges fejlődése érdekében.

A Zöld Alma Diagnosztikai és Fejlesztő Központ szolgáltatásai:

Egyéni foglalkozások:

 • Dévény torna
 • Konduktív pedagógia (Pető torna)
 • Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT)
 • Szenzoros Integrációs terápia (Ayres terápia)
 • OKOSÍTÓ torna (Alapozó terápia fejlsztő tornája)
 • Homloklebeny terápia 
 • Hallásébresztés (Dr. Berard-féle hallási figyelem tréning / AIT)
 • Dadogásterápia (Kokas-féle komplex művészeti terápia)
 • Logopédia
  • Megkésett beszédfejlődés
  •  Pöszeség terápia
  •  Diszfónia terápia
  •  Nyelvlökéses nyelés terápia
  •  Diszlexia terápia
  •  Beszédtechnika
 • Gyermekkineziológia

Csoportos foglalkozások:

 • Gyermekjóga
 • OKOSÍTÓ torna (Alapozó terápia fejlsztő tornája)
 • Homloklebeny terápia 
 • Tartásjavító torna

Diagnosztika:

 

Egészségügyi háttérintézményünk

Mentaház Magánorvosi Központ 

 A Mentaház Magánorvosi Központ gyermek szakrendelései:

Felnőtt szakrendeléseinkről részletesebb információt a www.mentahaz.hu oldalon találnak.

Magánorvosi rendeléseinkre való bejelentkezéshez kérjük, az alábbi telefonszámot hívja: +36305343121