Nincs megjeleníthető tartalom

Fejlesztő pedagógia

Bójás Hajnalka

Bójás Hajnalka vagyok, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus. A győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, tanító szakán végeztem, ezután az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus szakirányú képzésén szereztem diplomámat. A képzés biztosította számomra a megfelelő szakmai tudást és szemléletet, amely ezen a pályán nélkülözhetetlen. A későbbiekben elvégeztem az általános iskolás korú gyermekek számára kidolgozott Sindelar-féle komplex kognitív fejlesztő programot, mely segítséget nyújt a tanulási zavarok enyhítésében. A Sindelar terápia alkalmazásánál, fontosnak tartom a szülőkkel való szoros együttműködést, mivel az otthoni gyakorlás szerves része a fejlesztő programnak.

A későbbiekben a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közoktatási vezető és pedagógus- szakvizsga szakirányú továbbképzésen folytattam tanulmányaimat.

Jelenleg egy általános iskolában dolgozom, fejlesztő pedagógusként, ahol kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat tartok 6-14 éves tanulók számára. Szerencsésnek érzem magam, hogy megadatott számomra, hogy a munkám egyben a hivatásom is.

Célom, hogy a hozzám járó gyermekek, a képességeikhez mérten a legjobbat hozzák ki magukból, szívesen járjanak a foglalkozásokra. A szülők, pedig partnernek érezzék magukat, miközben megfelelő tájékoztatást kapnak az őket érintő problémával kapcsolatban. Munkám során arra törekszem, hogy minden gyermek az egyéni sajátosságaihoz és képességeihez igazodó fejlesztésben részesüljön, szem előtt tartva teherbírásának korlátait.

A következő területeken végzem a fejlesztő tevékenységemet:

 • nagy-, és finommozgások fejlesztése

 • téribeli, síkbeli tájékozódás, testséma ismeret fejlesztése

 • vizuális-, auditív percepció (észlelés) fejlesztése

 • verbális fejlesztés

 • figyelemfejlesztés

 • emlékezetfejlesztés

 • gondolkodásfejlesztés

 

Milyen problémák felmerülése esetén ajánlott fejlesztő pedagógust felkeresni?

 • ha a szülőben kétség merül fel gyermeke iskolai teljesítményével kapcsolatban

 • ha szeretne pontos képet kapni gyermeke képességeit illetően

 • ha minél korábban szeretne szakszerű segítséget nyújtani gyermeke fejlesztéséhez

 

Miben tudok segíteni?

Forduljon bizalommal hozzám, amennyiben gyermekénél a következő nehézségeket tapasztalja:

 • bizonytalanság a jobb-bal irányokban

 • bizonytalanság a test felépítése, a testfogalom körében

 • kialakulatlan laterális dominancia esetén (pl. a gyermek balkezes, de jobb lábas)

 • kialakulatlan vagy bizonytalan téri, időbeli tájékozódás esetén

 • nem megfelelő ceruzafogás esetén

 • emlékezeti problémák esetén (pl. gondot jelent a gyermek számára az ingerek –tárgyak, tárgyképek, szavak, mondatok, utasítások- tárolása, azonnali vagy késleltetett felidézése

 • figyelmi problémák esetén (pl. ha a gyermek figyelme könnyen elterelődik, illetve hullámzó, ingadozó intenzitású)

 • vizuális rendszer zavarai esetén (pl. egyes betűk megkülönböztetésének nehézségei; vizuális „jelsalátából” nem tudja a lényeges információkat kiemelni; nehézséget okoz számára betűkből szavak, szavakból mondatok alkotása)

 • auditív rendszer zavarai esetén (pl. nem tudja a gyermek, melyik irányból jön a hang; nem képes a hangokat magasságuk, mélységük, zöngésségük alapján megkülönböztetni; nem tud egyetlen kiválasztott hangra, vagy szóra figyelni; nem tudja a különálló hangokat egyetlen szóvá „összeolvasztani”)

Felmérés részképességekre Sindelar vizsgálóeljárással

A Sindelar- Tréningprogram iskolások számára kidolgozott eljárás, amely az általános iskola időtartamában alkalmazható a 2. osztály végétől, és szervesen kapcsolható az iskolai tanuláshoz. A Tréningprogram célja a teljesítményzavart okozó gyengén fejlett megismerési képességek befolyásolása.

A Sindelar program komplex módszer, amelyben a tartós megfigyelést feltáró, illetve a terápiás tervet kijelölő vizsgálóeljárás és a fejlesztési periódus szerves egységet alkot a fejlesztési diagnosztika koncepciójának megfelelően. A fejlesztés időtartama minimum 8-10 hónap. A gyakorlatokat naponta 10 percen át kell végezni.

A tréningprogram célja, hogy a kognitív képességzavarokkal küzdő tanulók sikeresebb teljesítményekhez jussanak az általános iskolában. /Zsoldos Márta/

A felmérést az ingyenes szülői konzultációt követően 2x45 perc alatt végezzük el. Ezt követően kerülhet sor az otthoni, naponta végzendő feladatok betanítására. Egyénileg meghatározott időszakonként kontroll vizsgálaton  szükséges részt venni. 

 "Felmérés részképességekre (1x45 perc)" helyett nevezzük át erre az árlistában is:

Komplex képességvizsgálat (ezt is húzzuk alá, csak itt nem találom az aláhúzást...)
A képességvizsgálat során feltárjuk az iskoláskorú gyermekek szülei, illetve pedagógusai által észlelt nehézségek okát.

A képességvizsgálat kiterjed a mozgás, testséma és téri tájékozódás, percepció (vizuális, auditív) és verbális képességek vizsgálatára.